Rosa Solà – Psicòloga

 • Llicenciada en Psicologia Clínica (Universitat de Barcelona – 1996)
 • Fundadora del Centre de Dia Àgora per a Gent Gran (Barcelona 1998-2002)
 • Psicòloga a la Residencia Geriàtrica de Ciutadella (Menorca 2003-2004)
 • Directora del Centre Residencial Es Ramal (Menorca 2004-2007 i 2015-2016)
 • Directora del Geriàtric i Centre de Dia de Ferreries (Menorca 2009-2010 i 2020)
 • Postgrau «Intervenció breu i estratègica» (Universitat de Girona FUdG – 2021)

En la meva trajectòria com a psicòloga i directora de centres de dia i geriàtrics he portat a terme tasques d’atenció i suport a les famílies, avaluacions psicològiques, planificació i execució de programes de psicoestimulació, creació de tallers i projectes intergeneracionals i un munt de funcions administratives crucials amb les quals no t’avorriré.

 • El 2005 vaig copublicar un manual de bones pràctiques en la gestió de serveis a la gent gran (Generalitat Valenciana – Conselleria de Benestar Social).
 • I actualment soc membre de la Junta Directiva d’INTRESS (2021-2025 ), entitat sense ànim de lucre que gestiona 169 serveis socials a tot l’Estat espanyol: gent gran, salut mental, infància i família…

Hi ha una frase que diu que allò que sabem és una gota d’aigua i allò que ignorem és un oceà, per això els llibres, cursos i formacions sempre són presents en la meva vida laboral.

 • Seminari «Psicosi i família» (Centre de dia Septimania – Barcelona 1995)

Formació per conèixer les condicions i dinàmiques familiars de les famílies amb persones que pateixen psicosi i quines intervencions psicosocials es poden fer.

 • Seminari «Diagnòstic diferencial psicosi/histèria. Orientació en el tractament» (Centre de dia Septimania – Barcelona 1995)

Formació per aprendre a diferenciar entre aquests dos quadres diagnòstics per aplicar la terapèutica adequada.

 • Curs «Introducció teoricopràctica al tractament de la psicosi» (Centre de dia Septimania – Barcelona 1996)

Formació amb diferents seminaris teòrics que tracten de la visió de la «bogeria» des del punt de vista social i les diferents teories en el camp del psicoanàlisi. Vaig participar en les visites psiquiàtriques de seguiment de l’evolució de pacients amb psicosi i vaig intervenir com a coterapeuta en sessions de psicoteràpia grupals.

 • Curs de «Diafreoteràpia. Tractament postural en discapacitats físiques» (Escola Municipal d’Expressió Corporal – Barcelona 1996)

Formació per aprendre tècniques de respiració i correcció postural; importants per a la relaxació dels pacients.

 • Curs de «Massatge sensitiu. Tractament de persones amb disfuncions afectives» (Centre Gestàltic Josep Devesa – 1996)

Formació en tècniques de massatge que permeten als pacients centrar-se en l’ara i aquí.

 • Curs de «Gimnàstica dolça per a persones grans» (Fundació Pere Tarrés – Barcelona 1998)

Formació per aprendre exercicis i tècniques psicocorporals per fomentar la mobilitat en persones grans.

 • Curs «La cuineta de l’Alzheimer» (Institut Català d’Assistència i Serveis Socials. Generalitat de Catalunya – Barcelona 2000)

Curs sobre activitats de la vida diària que poden fer les persones amb la malaltia d’Alzheimer.

 • Conferència Barcelona-Pittsburgh «La demencia hoy por hoy» (Fundación ACE i Alzheimer Disease Reseach Center – Barcelona 2000)

Cicles de conferències biennals, organitzats per la Fundación ACE, una entitat sense ànim de lucre al servei de les persones amb la malaltia d’Alzheimer i de les seves famílies. Les conferències tracten sobre el coneixement i la tecnologia més actualitzada que permet abordar la malaltia des de noves perspectives.

 • Jornades estatals sobre serveis d’atenció domiciliaria (Departament de Benestar Social – Barcelona 2000)

Aquestes jornades permeten conèixer els recursos d’atenció domiciliària disponibles per poder oferir aquesta informació a les famílies que la necessiten per atendre el seu familiar.

 • Curs «Animació estimulativa» (Institut de Formació de la Fundació Pere Tarrés – Menorca 2004)

Formació per aprendre tècniques que ajuden a potenciar les capacitats físiques o psíquiques del pacient per disminuir l’efecte d’una malaltia, discapacitat o dependència.

 • Congrés Nacional de Centres i Serveis de Majors (2006)

Congrés en què es tracta el present i futur dels reptes en el sistema d’assistència a persones majors de tot l’Estat espanyol. I també es presenten els projectes d’assistència disponibles.

 • Curs “Pràctiques centrades en solucions en la intervenció amb persones grans i els seus familiars” ( Mark Beyebach – 2016 )

Formació per centrar l’atenció, el debat, les experiències i les idees en el valor de la simplicitat com a principi útil en la intervenció.

 • Curs «La identitat del terapeuta» (Escuela Palo Bajo – 2020)

Formació per optimitzar la meva feina com a terapeuta.

 • Curs «Abordatge integral en salut mental. Una proposta per a Menorca» (UIMIR – 2022)

Formació per conèixer l’abordatge que es fa a Menorca sobre les conductes suïcides, així com els recursos i programes de salut mental que existeixen a les Illes Balears.

 • Curs «Estimulació cognitiva integradora en gent gran» (Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya – 2022)

Formació sobre mètodes, tècniques i estratègies cognitives per minimitzar l’impacte del deteriorament cognitiu, optimitzar les capacitats residuals i compensar la incapacitat del pacient.

 • Curs «Un viaje alucinante al fondo de la mente» (Escuela Palo Bajo – 2022)

Formació per a l’ús de les imatges mentals en trastorns de pànic, obsessions i compulsions.