Entradas de] tonic

SÍNDROME DEL CUIDADOR CREMAT

Ser persona cuidadora és un rol i una ocupació que pot assumir-se de dues maneres: Progressivament a mesura que un familiar va envellint i va perdent autonomia, o de manera sobtada a causa d’un accident o d’una malaltia.